Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства
 Лектори  доц. д-р Ангел Голев, док-т Хасан Гюлюстан
Анотация
Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и да придобият практически умения за разработка на приложения за устройства с мобилната операционна система iOS. Курсът обхваща въведение в операционните системи macOS и iOS, средата за разработка Xcode, езиците за програмиране Swift и Objective C, както и други необходими технологии като Core Data, Cocoapods. Специално внимание ще се отделя на новия език за програмиране Swift. Изисквания – студентите да имат базови познания по език за програмиране от високо ниво, обектно-ориентирано програмиране и бази от данни.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ