Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Управление на риска    English
Факултет по математика и информатика - Управление на риска
 Лектори  проф. д-р Андрей Захариев
Анотация

Предлаганата дисциплина представлява въведение в практическото управление на риска, който съпътства всяка човешка дейност. Умението да управляваш риска е необходимо на всички, които искат сами да изградят своето своето благополучие в живота, а не да разчитат на случайността. Няма успешна инвестиция или проект без непрекъснато взимане на печеливши решения и преодоляването на един фундаментален проблем – неясните условия в момента на взимането на решение предизвикани от неизвестността от това което ще се случи утре. Това налага да се отчита и влиянието на субективните решения (аксиологичнна вероятност) и поведението на лицата взимащи решения (decision makers), чиито решения могат да повишат риска от взимане на неправилно решение. Един съвременен подход в управлението на риска отчитащ тези фактори, е базиран на изследването на възможността от банкрут, при оценка на риска при инвестиране в реални и/или финансови активи (създаване на собствен бизнес).

Изложението на методите за управление на риска необходими за непрекъснато взимане на печеливши решения е направено от практическа гледна точка на базата на конретни казуси.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ