Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Изпитни комисии и дати Комисия за държавен изпит по Математика (бакалавър и магистър)    English
Факултет по математика и информатика - Комисия за държавен изпит по Математика (бакалавър и магистър)

Провежда:

Провежда:

  • Писмен държавен изпит по математика и защити на дипломни работи по математика за специалности „Математика“ (бакалаври), „Бизнес математика“ (бакалаври) и „Приложна математика“ (бакалаври и магистри),
  • Защити на дипломни работи по приложна математика за специалности „Математика“ (бакалаври), „Бизнес математика“ (бакалаври) и „Приложна математика“ (бакалаври и магистри).

Състав на комисията:

Председател: доц. д-р Боян Златанов, Зам.-председател: проф. дн Снежана Гочева

Членове:

  проф. дмн Манчо Манев
  проф. дмн Снежана Христова
  доц. д-р Теменужка Пенева
  доц. д-р Христина Кулина

  доц. д-р Марта Теофилова
  гл. ас. д-р Ива Докузова
  ас. Иванка Градева

Дати и зали:

10.07.2018 г., вторник (Изпит – 436 с. з. от 800 ч., Защити – 432 с. з. от 900 ч.)
07.10.2018 г., неделя   (Изпит – 436 с. з. от 800 ч., Защити – 432 с. з. от 900 ч.)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ