Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ (1 г. и 2 г. – втора година от обучението) - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ (1 г. и 2 г. – втора година от обучението) - пролетен триместър

Последна актуализация: 27.05.2018 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2017/2018 година

 СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

магистри (1 г. и 2 г. – втора година от обучението)

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР


Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
14.04.18 (събота), 9:00-18:00

Избираеми дисциплини
ИнН приложения
Модерни комуникации
Машинно учене
Практически финансов мениджмънт
Компютърни алгебрични системи

лекции

546 к.з.
547 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
532 к.з.

15.04.18 (неделя), 9:00-18:00 Избираеми дисциплини
ИнН приложения
Модерни комуникации
Машинно учене
Практически финансов мениджмънт
Компютърни алгебрични системи
лекции 546 к.з.
547 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
21.04.18 (събота), 9:00-18:00
Избираеми дисциплини
ИнН приложения
Модерни комуникации
Машинно учене
Практически финансов мениджмънт
Компютърни алгебрични системи
лекции 546 к.з.
547 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
22.04.18 (неделя), 9:00-18:00
Развойна среда и рамка за Windows 
лекции 547 к.з.
28.04.18 (събота),9:00-18:00 Развойна среда и рамка за Windows 
лекции 246 к.з.
29.04.18 (неделя), 9:00-16:15
Практически проект 2
лабораторни 547 к.з.
12.05.18 (събота), 9:00-15:15
Практически проект 2
лабораторни 547 к.з.
19.05.18 (събота), 9:00-16:15
Практически проект 2
лабораторни 547 к.з.
26.05.18 (събота), 9:00-15:15
Практически проект 2
лабораторни 547 к.з.
02.06. (събота), 14:00-17:00
Избираеми дисциплини
Изпит 547 к.з.
03.06. (неделя), 14:00-17:00
Развойна среда и рамка за Windows 
Изпит 547 к.з.
09.06. (събота), 14:00-18:00
Практически проект 2
Защита проекти  547 к.з.
10.06. (неделя), 9:00-12:00

Избираеми дисциплини
Развойна среда и рамка за Windows 

Поправителен изпит 546 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ