Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Стохастични алгоритми за машинно самообучение    English
Факултет по математика и информатика - Стохастични алгоритми за машинно самообучение
 Лектори  проф. доц. д-р Веска Нончева, хон. ас. Венелин Вълков
Анотация

Машинното самообучение (МС) строи компютърни алгоритми, които автоматично подобряват своето поведение чрез натрупване на опит. Курсът запознава студентите с основни стохастични методи и с използването им за построяване на алгоритми за машинно самообучение. Студентите ще имат възможност да експериментират с имплементации на дискутираните в курса алгоритми и да решават чрез тях реални задачи. В този курс ще учим как да представяме проблеми от реалния свят в компютърен вид. Така създадените модели ще позволят на машините да извличат знание от предоставените им данни и да правят предсказания за бъдещето. МС е интердисциплинарната област, използваща понятия от научните области изкуствен интелект, теория на вероятностите, математическа статистика, психология, невробиология и др. Поради интердисциплинарния характер на МС всички базови понятия от теорията се въвеждат само когато това е необходимо като се фокусира само на нещата, най-релевантни за целите на МС. По тази причина никакви предварителни знания от тези дисциплини не се изискват от слушателите на курса. Въпреки това, курсът ще е труден и изисква редовна посещаемост. Подходът ни е да дискутираме стохастичните методи и да помогнем на студентите да изградят интуиция кога и как да ги прилагат. Дисциплината е предназначена за студенти на ФМИ от 1-ви до 4-ти курс.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ