Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в банкирането    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в банкирането
 Лектори  проф. д-р Асен Рахнев, хон.ас. Илия Кирчев (на ръководни позиции в Пощенска банка, Първа Инвестиционна Банка, Българска банка за развитие)
Анотация

Учебната дисциплина въвежда в банковото дело, в организацията и модела на управление на видовете дейности в една банка. Ще бъдат изучавани финансовите субекти участващи на пазара и тяхното взаимодействие, както и регулаторната рамка. Основно внимание ще се обърне на бизнес моделите, дигитализацията на банките, необходимостта от автоматизация на процесите и набиращия скорост дигитален кеш. Всичко това дава основни познания за банките, финансовите посредници и необходимостта от IT решения за този сектор.

Изложението на методите на управление на банките е направено от практическа гледна точка на базата на конкретни казуси. Навлизането в дълбочина на стратегията за управление на една банка дава идеи за практическото управление на всяко едно предприятие и малък бизнес, както и за адекватно и успешно взаимодействие с банките и другите финансови институции."
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ