Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТССАС, СТСМСП, СТСГСПИ, СТССИИ (1 и 2 год) - есенен триместър 2018-2019    English
Факултет по математика и информатика - СТССАС, СТСМСП, СТСГСПИ, СТССИИ (1 и 2 год) - есенен триместър 2018-2019

Последна актуализация: 11.10.2017 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ И СРЕДСТВА, СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ, СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧНИ СРЕДИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙСИ, СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

магистри (1 г. и 2 г. – втора година от обучението)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР


Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
20.10 (събота), 9:00-17:30 Практикум
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
21.10 (неделя), 9:00-17:30 Практикум
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
27.10 (събота), 9:00-17:30 Практикум
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
28.10 (неделя), 9:00-12:45 Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев
лекции 422 ауд.
28.10 (неделя), 13:30-17:00 Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
03.11 (събота), 9:00-12:45 Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев
лекции 422 ауд.
03.11 (събота), 13:30-17:00 Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
04.11 (неделя), 9:00-12:45 Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев
лекции 422 ауд.
04.11 (неделя), 13:30-17:00 Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
10.11 (събота), 9:00-12:45 Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев
лекции 422 ауд.
10.11 (събота), 13:30-17:00 Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
11.11 (неделя), 9:00-12:45 Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
11.11 (неделя), 13:30-17:00 Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
17.11 (събота), 9:00-12:45 Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
17.11 (събота), 13:30-17:00 Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
18.11 (неделя), 9:00-12:45 Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
18.11 (неделя), 13:30-17:00 Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
24.11 (събота), 9:00-12:45 Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
24.11 (събота), 13:30-17:00 Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
25.11 (неделя), 9:00-12:45 Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
25.11 (неделя), 13:30-17:00 Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
01.12 (събота), 9:00-12:45 Програмиране с еталони и рамки 
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
01.12 (събота), 13:30-17:00 Програмиране с еталони и рамки 
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
02.12 (неделя), 9:00-12:45 Програмиране с еталони и рамки 
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
02.12 (неделя), 13:30-17:00 Програмиране с еталони и рамки 
проф. д-р Ст. Стоянов
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
08.12 (събота), 9:00-12:45 Програмиране с еталони и рамки 
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
08.12 (събота), 13:30-17:00 Програмиране с еталони и рамки 
проф. д-р Ст. Стоянов
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
15.12.(събота), 9:00-13:00 Всички дисциплини
изпити

546 к.з.
547 к.з

16.12.(неделя), 9:00-13:00 Всички дисциплини изпити

546 к.з.
547 к.з

05.01.(събота), 9:00-13:00 Поправка - Всички дисциплини изпити

547 к.з

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ