Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика – задочно
Последна актуализация: 15.10.2018 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2018/19 учебна година
на специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час

Есенен
(А)

Линейна алгебра и аналитична геометрия,
проф. Манчо Манев

17.11.2018 (събота)
24.11.2018 (събота)
423 ауд.

10:00

юни.2019

10:00 

Въведение в компютърните науки,
проф. Георги Тотков

20.10.2018 (събота)
27.10.2018 (събота)
423 ауд.

10:00

юни.2019

10:00 

Зимен
(Б)

         
         
       

Пролетен
(В)

         
         
         
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час

Есенен
(А)

Модели на реални процеси
доц. Теменужка Пенева

Текуща оценка

юни.2019

10:00 

Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
доц. Елена Сомова

18.11.2018 (неделя)
25.11.2018 (неделя)
446 к. з.

10:00

юни.2019

10:00 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

         
         
         
       
Пролетен
(В)
         
         
         
   
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)

Компютърни мрежи и комуникации,
проф. Иван Ганчев

21.10.2018 (неделя)
27.10.2018 (събота)
446 к. з.

10:00

юни.2019

10:00

Алгоритми и структури от данни,
проф. Ангел Голев

10.11.2018 (събота)
423 ауд.
17.11.2018 (събота)
424 ауд.

10:00

юни.2019

10:00 

Разпределени приложения,
проф. Антон Илиев

24.11.2018 (събота)
01.12.2018 (събота)
446 к. з.

10:00

юни.2019

10:00 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

         
         
   
   
Пролетен
(В)
         
         
       
   
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
 Есенен
(А)

Компютърна лингвистика,
проф. Георги Тотков

20.10.2018 (събота)
27.10.2018 (събота)
423 ауд.

14:00
10:00

юни.2019

10:00 

Уеб сървърни езици,
доц. Николай Павлов

03.11.2018 (събота)
10.11.2018 (събота)
546 к. з.

10:00

юни.2019

10:00 

Компютърни числени методи, 
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

17.11.2018 (събота)
547 к. з.
24.11.2018 (събота)
246 к. з.

10:00

юни.2019

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка 

Зимен
(Б)

         
         
         
   
Пролетен
(В)
         
   
   

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ