Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми История на математиката    English
Факултет по математика и информатика - История на математиката

История на математиката

 Лектор  проф. д-р Георги Златанов
Анотация 
   Развитие на математиката до 19. век. Зараждане на аритметиката, геометрията и астрономията и възникналите от тях алгебра и тригонометрия. Развитие на древноарабската алгебра и древногръцката геометрия, както и на възникналите от тях реален анализ, диференциална геометрия, комплексен анализ, аналитична геометрия, синтетична геометрия, диференциални уравнения, теория на вероятностите, топология, математическа физика, теория на групите, механика, неевклидови геометрии и др. Принос на изтъкнати математици.
Съдържание  
1. Математика на Древния изток. Развитие на математиката в Китай, Египет, Вавилон.
2. Математика на Древна Гърция. Постижения на Хипократ, Евклид, Архимед, Аполоний, Зенон, Птоломей, Питагор, Платон, Аристотел, Демокрит, Диофант.
3. Източна математика след упадъка на античното общество. Математиката в Индия, Китай, Месопотамия, Персия.
4. Математиката през 10. - 16. век. Фибоначи, Региомонтанус, Феро, Тартали, Кардано, Виет, Непер.
5. Математиката през 17. век. Коперник, Кеплер, Галилей, Декарт, Хюгенс, Дезарг, Паскал, Ферма, Нютон, Лайбниц.
6. Математиката през 18. век. Йохан и Якоб Бернули, Ойлер, Лагранж, Лаплас, Даламбер, Маклорен, Клеро.
7. Математиката през 19. век. Гаус, Лежандър, Монж, Коши, Галуа, Абел, Якоби, Хамилтон, Дерихле, Лобачевски, Бойай, Риман, Вайерщрас, Кантор, Кронекер, Щайнер, Кели, Силвестър, Клайн, Ли, Поанкаре, Чебишев, Ляпунов, Бриоски, Ричи, Леви-Чевита.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ