Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми PHP Част 1 - ВЪВЕДЕНИЕ    English
Факултет по математика и информатика - PHP Част 1 - ВЪВЕДЕНИЕ
 Лектор хон.ас. Георги Гроздев
Анотация
 Целта на курса е запознаване на аудиторията с основите на уеб базираните приложения, синтаксиса на PHP, променливи, оператори и функции. Обектноориентирано програмиране и бази данни.
Съдържание

 1. Основи на уеб базираните приложения

   *. Клиент-сървър модел
   *. Уеб сървър модел
   *. Статични и динамични уеб страници
   *. История на РНР

2. Синтаксис и основи на РНР

   *. Анатомия
   *. Тагове
   *. Възможности на езика

3. Променливи и оператори. Типове данни

    * Индиректни референции към променливи
    * Управление на променливи
    * Суперглобални променливи
    * Упражнения

4. Контролни структури и функции

    * Условни тестове
    * Цикли
    * Контролни структури за включване на код
    * Дефиниране от потребителя функции
    * Област на видимост на функциите
    * Връщане на стойности по стойност
    * Връщане на стойност по референция
    * Деклариране на параметри на функции
    * Статични променливи
    * Упражнения за проверка на стойности

5. Низове

    * Ограждане на низове - кавички, апострофи, here-doc
    * Достъп до отделни символи в низ
    * Кодировки
    * Сравняване на низове
    * Манипулиране и търсене в низове
    * Регулярни изрази

6. Масиви

    * Индексирани и асоциативни масиви
    * Достъп до елементи в масив
    * Създаване на масиви. Добавяне на елементи
    * Основни функции за работа с масиви

7. Форми

    * Методи: POST и GET
    * HTML елементи
    * Параметри
    * Изпращане на файлове
    * Валидиране и филтриране на входните данни

8. Сесии и бисквитки (Cookies)

    * Основни функции за работа със сесии и бисквитки
    * Създаване на сесии
    * Работа с променливи от сесията
    * Използване на сесии и бисквитки в системи за регистрирари потребители - запазване на информация за потребителски предпочитания и пазарски кошници

9.  Бази данни

    * Типове бази данни. Въведение в релационните бази данни
    * Структура на база данни
    * Връзки между таблици в бази данни
    * Нормализация на данните
    * Основни понятия в SQL. Заявки
    * Функции в PHP за работа с бази данни

10. Обектно-ориентирано програмиране

    * Класове и обекти
    * Наследяване
    * Свойства и методи на класовете. Видимост
    * Конструктори и деструктори
    * Абстрактни класове
    * Интерфейси
    * Интроспекция

11. Допълнителни лекции:

    * Работа с изображения
    * Обработка на XML
    * Шаблони за дизайн. (Desing patterns) в обектно-ориентираното програмиране
    * Външни библиотеки (Frameworks)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ