Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Геометрия на фракталите    English
Факултет по математика и информатика - Геометрия на фракталите
 Лектор   доц.д-р Боян Златанов
Анотация
 Целта на курса е да се направи елементарно въведение в теория на фракталите. В курса ще се разгледат понятията Хаусдорфова мярка и размерност, техники за пресмятане на размерността, локална структора на фракталите. Ще бъдат разгледани някои приложения на фракталите в други области от математиката.
Съдържание

 1. Математически основи.
2. Хаусдорфова мярка и размерност.
3. Кутиино-бройна мярка и размерност.
4. Класически техники за пресмятането на размерността.
5. Приложение в кодирането.
6. Приложение в теория на числата.
7. Графики на функции.
8. Конструиране на контра-примери.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ