Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Руски език II    English
Факултет по математика и информатика - Руски език II
 Лектор   гл. ас. Петранка Савова
Анотация
 Втората част от курса по руски език за студенти от Математическия факултет представлява комуникативно ориентирано продължение на интензивното овладяване на руски език в извън езикова среда.Крайната цел е заложена в неговата методическа концепция - корекция и развитие на езиковите и речевите навици, усъвършентвуване на уменията в областта на устната реч, разширяване на културологическата компетенция на обучаващите се. Отчетени са семантико- прагматичните и интенционални особености на психологията на обучаемите, което се изразява чрез отсъствието на лингвистична терминология и приближаването на понятийния апарат до психологията на потребителя, а също и възможността за различна интерпретация. От насочеността на обучението е определено и ситуативно-тематичното подаване на езиковия и речеви материал, в съответствие с което се налага обучението по лексика и граматика да се осъществява на синтаксична основа и да се повишава трудността на комуникативните задачи. Подборът на граматичния материал е направен в съответствие с изискванията в стандарта за базово ниво.Упражненията и задачите отразяват само материала за активно усвояване. Целият курс е страноведчески и културоведчески ориентиран. , разпределен в 12 теми с еднотипна структура. Всичко това е методически целесъобразно и дава възможност чрез наличието на стабилни , повтарящи се във всяка тема комуникативни блокове да се изработят определени алгоритми за възприемане и усвояване, отчетени са и психологическите механизми. При определяне и системазиране на лексикалния и граматичен материал е спазен принципът за КОНЦЕНТРИЧНОСТ,чието прилагане води до много добри резултати в обучението. Всяка тема трябва да бъде разработвана в продължение на 10 учебни часа. Курсът е предназначен за 120 учебни часа.
Съдържание

1. Расскажи мне о себе. Я сам...2. Семья.. Наши...
3. Дом. Квартира. Тот, кто знает...
4. Мой день. В гостях... Можно ли понять русскую культуру через ключевые слова русского языка?
5. Город. Посткриптум....
6. В магазине.Рыцарь индустрии...
7. Транспорт. Петербургский трамвай....
8. В ресторане. Здоровый аппетит...
9. Портрет. Какая встреча....Мужчина или женщина? Паша и Павлуша....
10.Театр. Кино.
11. Профессия. Образование. Кем быть? Под лежачий камень вода не течет.
12. Традиции. Обычаи. Праздники. С новым годом! С новым счастье!

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ