Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Сходимост и компактност в метрични пространства    English
Факултет по математика и информатика - Сходимост и компактност в метрични пространства
 Лектор  гл. ас. д-р Боян Златанов
Анотация
 Целта на курса е да се направи елементарно въведение в теория на метричните пространства. функционалния анализ и да се покаже връзката му с геометрията на банаховите пространства. Да се обърне внимание на някои основни понятия в метричните пространства, като сходимост, непрекъснатост и компактност. Идеята е чрез редица приложения да се покаже връзката как основни понятия от реалния анализ могат да се обобщят в метричните пространства.
Съдържание

1. Метрични пространства.2. Сходимост в метрични пространства.3. Пълни метрично пространства.
4. Изброими и неизброими множества.
5. Теорема на Бер за категориите. Приложения.
6. Непрекъснатост.
7. Принцип за свиващите изображения.
8. Компактност.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ