Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5    English
Факултет по математика и информатика - Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5

 Лектор  доц. д-р Минчо Сандалски
      Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за програмиране с визуални средства, като използват интегрираната среда на Borland C++ Builder 5 за разработване на Windows - приложения. Особено внимание се обръща на употребата на основните компоненти, с които се изгражда едно Windows - приложение като ленти с менюта и с инструменти, етикети, текстови полета, списъчни полета, радиогрупи, полета с отметки, бутони, таблици и др. Крайният резултат на курса се състои в създаване на цялостно приложение като модел на информационна система с необходимите файлови обработки или с помощта на база данни. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за програмиране на езика С++. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.
Съдържание
1. Основни елементи на интегрираната среда на Borland C++ Builder 5. Видове прозорци: Menu, Object Inspector, Form и Code.
2. Проектиране на примерно Windows - приложение.
3. Създаване на Windows - приложението. Изграждане на форма. Употреба на компонентите ActionList и ImageList за създаване на ленти с менюта и с инструменти.
4. Изграждане на главно меню. Добавяне на диалогов прозорец HelpAbout.
5. Създаване на командни бутони.
6. Добавяне на програмен код на езика С++ за завършване и стартиране на началното Windows - приложение.
7. Изграждане на визуални компоненти в приложението като Label, Edit, RadioGroup, CheckBox, ListBox, ComboBox, Memo, стандартни и собствени бутони и др.
8. Обработване на различните компоненти в приложението.
9. Добавяне на нови форми към приложението.
10. Разширяване на приложението с файлови обработки.
11. Опериране с релационни бази данни.
12. Създаване на цялостен модел на информационна система.
13. Разработване на собствен проект за информационна система.
14. Защита на проекта.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ