Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Системи (алгебрични и трансцендентни) уравнения    English
Факултет по математика и информатика - Системи (алгебрични и трансцендентни) уравнения

 

 Лектор  доц. д-р Румяна Маврова
   Целта на избираемата дисциплина е да усъвършенства уменията на студентите за решаване на различни видове системи, включително и параметрични. Запознаване с някои групи системни уравнения, които не са застъпени в Училищния курс по математика. Обръща се внимание на тяхното приложение при други теми в алгебрата и геометричното тълкуване на някои системи.
Съдържание
  1. Теоретична основа на проблема.
  2. Системи линейни уравнения и “кръгови системи”.
  3. Системи уравнения от ІІ степен с 2 неизвестни.
  4. Системи дробни уравнения, свеждащи се до системи от ІІ степен.
  5. Системи уравнения от степен, по-висока от втора.
  6. Приложение на системите в алгебрата.
  7. Системи уравнения, в които броя на неизвестните е по-голям от броя на уравненията.
  8. Системи уравнения, съдържащи ирационални уравнения.
  9. Системи трансцендентни уравнения.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ