Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложен функционален анализ    English
Факултет по математика и информатика - Приложен функционален анализ

 Лектор  гл. ас. д-р Боян Златанов
Анотация
     Целта на курса е да се направи елементарно въведение във функционалния анализ и да се покаже връзката му с геометрията на банаховите пространства. Идеята е чрез редица приложения да се покаже връзката между функционалния анализ и другете клонове на математиката.
Съдържание

1. Класически банахови пространства, неравенства на Хьолдер и Минковски.
Хилбертови пространства.

2. Теорема на Хан-Банах. Приложения.

3. Теорема за отвореното изображение, теорема за затворената графика. Приложения.

4. Теорема на Бер за категориите. Приложения.

5. Теореми за неподвижните точки. Приложения.

6. Диференцируемост на норми в банахови пространства. Приложения.

7. Равномерна изпъкналост и равномерна гладкост на банахови пространства. Приложения.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ