Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Магията на простите числа    English
Факултет по математика и информатика - Магията на простите числа

 Лектор гл. ас. д-р Теменужка Пенева
Анотация
     Избираемата дисциплина представлява въведение в теорията на простите числа, с акцент върху алгоритмите за разлагане на числата на прости множители и съвременните им приложения в криптографията.
Съдържание

1. Разлагане на числата на прости множители. Алгоритъм на Евклид. Делимост на целите числа. Алгоритъм на Евклид и приложения. Най-голям общ делител и най-малко общо кратно на няколко числа. Основна теорема на аритметиката. Верижни дроби. (6 часа)
2. Сравнения. Основни понятия. Свойства на сравненията. (4 часа)
3. Прости числа и съвършени числа. Разпределение на простите числа. Решето на Ератостен. Съвършени числа. Прости числа на Мерсен. (8 часа)
4. Теореми на Ферма и Ойлер. Псевдопрости числа. Теорема на Ферма. Бързо степенуване. Теорема на Ойлер. Приложения при съвършените числа. (6 часа)
5. Криптосистемата RSA Public Key. Основна идея. Китайската теорема за остатъците. Случай на модули, които не са взаимно прости. Функция на Ойлер. (8 часа)
6. Техники за разлагане на числата като произведение на прости множители от Ферма до наши дни. Алгоритъм на Ферма. Подобрение на Крайчик. Два алгоритъма на Полард. (8 часа)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ