Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Програмиране на R    English
Факултет по математика и информатика - Програмиране на R
 Лектор доц. д-р Веска Нончева
Анотация
     Избираемата дисциплина разглежда системата R – език за статистическа обработка на данни и работа с графика в свободна GNU среда за програмиране и изчисления, като основният акцент ще бъде върху възможностите на R като език за програмиране. R е спечелил награда в конкурса «InfoWorld Bossie Awards 2010: The best open source application development software». Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за програмиране с R. Набляга се на прилагането на получените знания и умения за решаване на реални задачи от различни приложни области, като статистика, психология, биология и екология. Всеки студент получава индивидуално задание за курсов проект, който трябва да се разработи и защити до края на курса и формира крайната оценка. Успешно завършилите курса ще могат да програмират на R, да прилагат получените знания и умения при решаване на реални задачи от различни приложни области. Курсът се провежда в компютърна зала.
Съдържание
  1. Обекти. Основни типове. Атрибути. Наредени и ненаредени фактори. Списъци и фреймове. (4 часа)
  2. Изрази. Оператори. Функции. Четене на данни от файл и записване на данни във файл. (4 часа)
  3. Обектно-ориентирано програмиране на R. (4 часа)
  4. Пакети. (4 часа)
  5. Вероятностни разпределения. (4 часа)
  6. Статистически функции. Графични процедури. (4 часа)
  7. Обработка на анкети. (4 часа)
  8. Примери от биологията и екологията. (4 часа)
  9. Приложение на R за обработване на данни от психологически експерименти. (4 часа)
  10. Защита на проект. (4 часа)


Литература:
R Development Core Team, R Language Definition (2006-06-01)
http://www.r-project.org/
W. N. Venables, D. M. Smith, An Introduction to R (2006-06-01)
http://www.r-project.org/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ