Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Алгебрична теория на числата    English
Факултет по математика и информатика - Алгебрична теория на числата

 Лектор  проф. дмн Нако Начев, гл. ас. Йордан Епитропов
 Анотация 
Бърз преглед на елементарната теория на числата. Увод в алгебричната теория на числата (сравнения на п променливи по прост модул; квадратични форми над поле; алгебрични разширения на поле; крайни полета).
Съдържание

 1. Делимост.
 2. Сравнения.
 3. Диофантови уравнения от по-висока степен.
 4. Класове остатъци, пълна система остатъци и показател на цяло число.
 5. Гъсти множества от реални числа. Теорема на Кронекер.
 6. Суми от степени на пълна система остатъци по прост модул.
 7. Крайни разширения на поле.
 8. Норма и следа на елемент от крайно разширение на поле.
 9. Крайни полета.
 10. Теореми на Варнинг и Шевалие за броя на решенията на сравнение по прост модул.
 11. Еквивалентност на квадратични форми.>
 12. Квадратични форми по прост модул.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ