Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика, зимен    English
Факултет по математика и информатика - Информатика, зимен
 Последна актуализация: 09.03.2017 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2017/18 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Редовен изпит Поправителен изпит
дата час зала дата час зала
I курс
Информационни технологии,
доц. д-р Евгения Ангелова/гл.ас.д-р Тодорка Глушкова
13.03.2018 13:00 547 к.з. 27.03.2018 09:00 546 к.з.
Програмиране (C++),
доц. д-р Николай Касъклиев
16.03.2018 14:00 547 к.з. 29.03.2018 09:00 547 к.з.
Английски език, 
доц. д-р Иван Шотлеков
текуща оценка 26.03.2018 09:00 434 к.з.
435 с.з.
436 с.з.
IІ курс
Геометрия,
проф. д-р Манчо Манев
22.03.2018 09:00 2 аула 28.03.2018 09:00 2 аула
Бази от данни,
проф. д-р Станимир Стоянов/гл. ас. д-р Георги Чолаков
13.03.2018 09:00 146 к.з 26.03.2018 09:00 146 к.з.
Обектно-ориентирано програмиране (Java),
проф. д-р  Станимир Стоянов
16.03.2018 14:00 546 к.з 30.03.2018 09:00 546 к.з.
Практикум по ООП и БД,
доц. д-р Владимир Вълканов
Текуща оценка 30.03.2018 09:00 546 к.з.
IІІ курс
Вероятности и приложна статистика,
проф. д.м.н. Снежана Христова
23.03.2018 09:00 2 аула 30.03.2018 09:00 422 ауд.
Компютърна графика,
доц. д-р  Димчо Димов
19.03.2018 09:00 246 к.з.
231 с.з.
27.03.2018 09:00 434 к.з.
435 с.з.
Практика по специалността Текуща оценка
Избираема дисциплина Текуща оценка
IV курс
Информационно моделиране (C#), 
проф. д-р Антон Илиев
14.03.2018 09:00 346 к.з 27.03.2018 9:00 346 к.з.
Методи за транслация, 
доц. д-р Димчо Димов
22.03.2018 09:00 434 к.з.
435 с.з.
30.03.2018 09:00 434 к.з.
435 с.з.
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.), 
гл. ас. д-р Георги Шарков
17.03.2018 09:30 246 к.з. 24.03.2018 09:30 246 к.з.
Избираема дисциплина Текуща оценка
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ