Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Математика и информатика, зимен    English
Факултет по математика и информатика - Математика и информатика, зимен
 Последна актуализация: 06.03.2018 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2017/18 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Редовен изпит Поправителен изпит
дата час зала дата час зала
IІ курс
Теория на вероятностите и математическа статистика, 
доц. д-р Веска Нончева
19.03.2018 14:00 246 к.з. 28.03.2018 09:00 535 к.з.
Геометрия,
доц. д-р Добринка Грибачева/гл. ас. д-р Ива Докузова
22.03.2018 13:30 2 аула 29.03.2018 09:00 2 аула
Компютърни архитектури,
доц. д-р Владимир Шкуртов
14.03.2018 09:00 536 к.з. 26.03.2016 09:00 536 с.з.
IІІ курс
Бази от данни
доц. д-р Емил Хаджиколев
23.03.2018 14:00 547 к.з 26.03.2018 09:00 547 к.з.
Методи за решаване на математически задачи,
доц. д-р Добринка Бойкина
19.03.2018 09:00 232 с.з. 28.03.2018 09:00 232 с.з.
Методика на обучението по математика
доц. д-р Румяна Маврова
15.03.2018 09:00 232 с.з. 29.03.2018 09:00 233 с.з.
Избираема дисциплина текуща оценка
IV курс
Училищен курс по геометрия, 
проф. д-р Пенка Рангелова
22.03.2018 09:00 233 с.з. 30.03.2018 09:00 233 с.з.
Училищен курс по информационни технологии, 
проф. д-р Коста Гъров
15.03.2018 09:00 532 к.з. 28.03.2018 09:00 532 к.з.
АВИТО, 
доц. д-р Е. Ангелова
19.03.2018 09:00 346 к.з 26.03.2018 09:00 346 к.з.
Текуща педагогическа практика текуща оценка
Избираема дисциплина текуща оценка
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ