Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОМУ (2 г., І курс) - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - ОМУ (2 г., І курс) - есенен триместър

Последна актуализация: 27.10.2018 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Специалност ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ (2 г., І курс)
Уч. 2018/19 г.   есенен(А) триместър

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
20.10 (събота)
9:00-18:00
Информационни технологии в управление на образованието 
Доц. д-р Ивайло Старибратов
Лекции 432 к.з.
21.10 (неделя)
9:00-18:00
Информационни технологии в управление на образованието 
Доц. д-р Ивайло Старибратов
Упражнения 432 к.з.
27.10 (събота)
 9:00-16:00
- - -
28.10 (неделя)
 9:00-17:00
Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
доц. д-р Е. Ангелова                
Лекции 534 к.з.
03.11 (събота)
9:00-17:00
Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда
доц. д-р Е. Ангелова
Лабораторни
занятия
534 к.з.
04.11 (неделя)
11:00-17:00
Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда
доц. д-р Е. Ангелова
Лабораторни
занятия
534 к.з.
10.11 (събота)
9:00-17:00
Училищен курс по анализ
Проф. д.п.н Васил Милушев
Лекции 232 с.з
11 (неделя)
9:00-16:00
Училищен курс по анализ
Проф. д.п.н Васил Милушев
Лекции+Упр. 232 с.з
17.11 (събота)
9:00-13:00
Училищен курс по анализ
Проф. д.п.н Васил Милушев
Упражнения 232 с.з
18.11 (неделя)
 9:00-17:00
Психология Лекции 232 с.з
24.11 (събота)
9:00-17:00
Психология Лекции 232 с.з
25.11 (неделя)
9:00-17:00
Психология Лекции 232 с.з
01.12 (събота)
9:00-17:00
-    
02.12 (неделя)
9:00-16:00
-    
08.12 (събота)
09:00-16:00
Приобщаващо образование
Проф. Дора Левтерова
Лекции 232 с.з.
09.12 (неделя)
9:00-12:00
Училищен курс по анализ
Проф. д.п.н Васил Милушев
ИЗПИТ 232 с.з.
15.12 (събота)
09:00-12:00
Информационни технологии в управление на образованието 
Доц. д-р Ивайло Старибратов
ИЗПИТ 432 к.з.
16.12 (неделя)
09:00-12:00
Психология ИЗПИТ 232 с.з
22.12 (събота)
09:00-17:00
Задължително-избираема дисциплина от група Б
Проф. д-р Пенка Рангелова
Лекции 232 с.з
23.12 (неделя)
09:00-12:00
Задължително-избираема дисциплина от група Б
Проф. д-р Пенка Рангелова
Лекции 232 с.з
05.01 (събота)
09:00-12:00
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Доц. д-р Евгения Ангелова
ИЗПИТ 432 к.з.
06.01 (неделя)
09:00-12:00
Приобщаващо образование
Проф. Дора Левтерова
ИЗПИТ 232 с.з
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ