Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 13.11.2018 г.


Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 20.11.2018 г.

На 20.11.2018 г. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

13.11.2018 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 13.11.2018 г.

На 13.11.2018 г. (вторник) от 12:30 часа в 541 к. з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

 

06.11.2018 г.
гр. Пловдив
Р-л на катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 13.11.2018

На 13.11.2018 г., от 13.00 часа, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” при следния дневен ред:

 1. Обсъждане на предложение за непрекъсване на трудов договор на член на катедрата.
 2. Обсъждане на постъпили рецензии за учебно помагало „Записки по вероятности и статистика за информатици”, с автори проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова и гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов за студентите от професионално направление 4. 6. Информатика и компютърни науки.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

Присъствието на щатните членове на катедрата е задължително.

06.11.2018 г.
гр. Пловдив
Р-л на катедра: Доц. Дойчин Бояджиев

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 07.11.2018

На 07.11.2018 г., от 13.15 часа в каб. 437 на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1.Докторанти.
2.Избираеми
3.Разни.

Присъствието на всички щатните преподаватели е задължително.

05.11.2018 г.
гр. Пловдив
Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова
Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 07.11.2018 г.

На 07.11.2018 г. (сряда) от 13:00 часа в заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1.Учебни.
2.Докторанти.
3.Разни.

Присъствието на всички щатните преподаватели е задължително.

30.10.2018 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 02.11.2018 г.

На 02.11.2018 г. (петък) от 11:00 часа в 431 к. з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

26.10.2018 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 19.10.2018 г.

На 19.10.2018 г. (петък) ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
12.10.2018 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 02.11.2018 г.
На 02.11.2018 г. (петък) от 11:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
19.10.2018 г.
гр. Пловдив
Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 26.10.2018

 На 26.10.2018 г. (петък) от 12:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Учебни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

17.10.2018 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев


Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 23.10.2018 г.

 На 23.10.2018 г., (вторник) от 12:45 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Докторанти
 3. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

16.10.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 19.10.2018 г.

 На 19.10.2018 г. (петък) ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
12.10.2018 г. Р-л на катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 05.10.2018 г.

 На 05.10.2018 г., от 12.30 часа в каб. 437 на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Комисии
 3. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

02.10.2018 г. Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 08.10.2018 г.

 На 08.10.2018 г. (понеделник) от 11:30 часа в 441 сем. зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

27.09.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра „Приложна математика и моделиране“ – катедрен съвет 03.10.2018 г.

 На 3 октомври, сряда от 12.00 ще се проведе катедрен съвет на катедра ПММ при следния дневен ред:

 1. Учебни - задочно и редовно А триместър
 2. Докторанти - приемане на годишните отчети на Антоанета Йорданова и Димитър Фиданов
 3. 3. Разни

Присъствието на членовете на катедрата и споменатите докторанти е задължително.

26.09.2018 г. Ръководител кат. ПММ: Дойчин Бояджиев

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 03.10.2018 г.

На 03.10.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Разни

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

25.09.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Евгения Ангелова
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ